Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Ekibimiz

Eren Can Ersoy

Kıdemli Avukat
+90 212 217 12 55 eren.ersoy@kilinclaw.com.tr

Eğitim

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro Kaydı

İstanbul Barosu

Dil

Türkçe, İngilizce

Eren Can Ersoy, Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ta Kıdemli Avukat olarak çalışmakta olup halihazırda hukuk büromuzun Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları Departmanı’nın başında bulunmakta ve İnovasyon & Fintech, Rekabet Hukuku, İdari Davalar ve Projeler Departmanları’nda çalışmaktadır.

Eren Can Ersoy, kariyeri boyunca uyuşmazlık çözümü ve davalar, vergi ve idare hukuku, ticaret hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, bilişim hukuku alanlarında tecrübe kazanmış ve dava süreçlerinin yürütülmesi, idare ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü, kişisel verilerin korunmasına ilişkin uyum projelerin yürütülmesi, bilişim suçları, rekabet hukuku alanında birleşme devralma projeleri bazında izin ve onay süreçleri, ticari nitelikteki her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi alanlarında uzmanlık sahibidir.

Publications

Apple Air Tag Kullanımının Hukuki Boyutu
Ekim 25, 2021

Apple Air Tag Kullanımının Hukuki Boyutu

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 3 dakika      I.          GİRİŞ Endüstri 4.0 ile birlikte teknolojinin geldiği seviye ve ulaştığı baş döndürücü hız, her geçen gün yeni addedilen...
DEVAMI
Kripto Paraların Vergilendirilmesi
Ağustos 9, 2021

Kripto Paraların Vergilendirilmesi

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 5 dakika I.          GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve Covid-19 salgının etkileriyle birlikte dijital dünyaya adaptasyonun hızla arttığı günümüzde; paranın da sanallaşması, sanal ortamda...
DEVAMI
Elektronik Ticaretin Vergisel Boyutu
Aralık 17, 2020

Elektronik Ticaretin Vergisel Boyutu

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 4 dakika       I.          GİRİŞ Dijital dünyaya geçiş ve özellikle Covid-19 salgını sonrasında yaşanan gelişmeler ile hayatımızın önemli bir parçası haline gelen...
DEVAMI
İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Şekilde İşlenmesi ve Korunması
Ekim 21, 2020

İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Şekilde İşlenmesi ve Korunması

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 4 dakika ÖZET Kişisel verinin özünü oluşturan “kişilik hakkı”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair alt mevzuat yanında, Anayasa’nın...
DEVAMI
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İncelenmesi
Ekim 9, 2020

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İncelenmesi

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 5 dakika ÖZET Toplumlarda süregelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile doğru orantılı olarak bireyler ve tüzel kişiler arasındaki etkileşimin artmasıyla kişisel verilerin...
DEVAMI
Türk Hukukunda Barter Sistemi
Eylül 2, 2020

Türk Hukukunda Barter Sistemi

Özel Sermaye Şirketi
Okunma Süresi: 4 dakika             I.  GİRİŞ Son dönemde yaşanan küresel krizlerin yarattığı tahribat ve gelişen teknoloji birçok şirketi yeni ödeme yöntemlerine ve yeni...
DEVAMI
Bulut Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Alınan Hizmetlerde Veri Lokalizasyonu
Haziran 29, 2020

Bulut Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Alınan Hizmetlerde Veri Lokalizasyonu

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 3 dakika  A. GENEL OLARAK   İşbu makale; bulut bilişim sistemleri aracılığıyla veri depolama hizmetleri alanların, veri depolama yerlerinin yurt içinde bulundurulması...
DEVAMI
Yeni Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Tüzüğü Neler Getiriyor?
Haziran 26, 2020

Yeni Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Tüzüğü Neler Getiriyor?

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 3 dakika I. GİRİŞ 1993 yılında yürürlüğe giren 93/42/EEC sayılı Avrupa Konseyi Tıbbi Cihaz Direktifi (Medical Device Directive “MDD”) 2007 yılında 2007/47/EC sayılı...
DEVAMI
Bulut Bilişim Teknolojisi ve Hukuki Boyutu
Haziran 19, 2020

Bulut Bilişim Teknolojisi ve Hukuki Boyutu

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 4 dakika I. GİRİŞ Bulut veri tabanı; verileri oluşturan bilgisayardan uzak bir yerde konumlanmış sistem aracılığıyla, verilerin “hardware” olarak tabir edilen donanımlar...
DEVAMI
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Yayımlandı
Mayıs 27, 2020

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Yayımlandı

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 2 dakika Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarına ilişkin olarak “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”...
DEVAMI
E-Sözleşme’nin Hukuk Sistemindeki Yeri ve Hukuki Statüsü
Nisan 20, 2020

E-Sözleşme’nin Hukuk Sistemindeki Yeri ve Hukuki Statüsü

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 3 dakika 1.SÖZLEŞMENİN KURULMASI, ÖNERİ VE KABUL Türk Hukuku bağlamında sözleşme; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun 1. (birinci) maddesi uyarınca tarafların...
DEVAMI
Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Yükümlülükler ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi
Nisan 20, 2020

Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Yükümlülükler ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 3 dakika 1. GENEL OLARAK 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını,...
DEVAMI
Koronavirüs (COVİD-19) Salgınının Rekabet Hukukuna Etkileri
Nisan 13, 2020

Koronavirüs (COVİD-19) Salgınının Rekabet Hukukuna Etkileri

Rekabet Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta pandemi olarak ilan edilen...
DEVAMI
Siber Zorbalık Kavramı ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Hukuki Değerlendirme
Nisan 10, 2020

Siber Zorbalık Kavramı ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Hukuki Değerlendirme

Siber Güvenlik
Okunma Süresi: 3 dakika A. SİBER ZORBALIK NEDİR? Siber zorbalık kavramı ilk kez 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan “cyberbullying” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak;...
DEVAMI
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgilendirme
Mart 27, 2020

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgilendirme

Coronavirus (Covid-19)
Okunma Süresi: 3 dakika 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun,...
DEVAMI
COVİD-19 Virüs Salgını Sebebiyle İşlenen Sağlık ve Seyahat Verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Mart 25, 2020

COVİD-19 Virüs Salgını Sebebiyle İşlenen Sağlık ve Seyahat Verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Coronavirus (Covid-19), Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 4 dakika 2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp 2020 yılı başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan...
DEVAMI
İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Üçüncü Kişiler Tarafından İcra Dosyalarına Gerçekleştirilen Ödemelerin Durumu Hakkında Bilgi Notu
Mart 24, 2020

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Üçüncü Kişiler Tarafından İcra Dosyalarına Gerçekleştirilen Ödemelerin Durumu Hakkında Bilgi Notu

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü, Coronavirus (Covid-19)
Okunma Süresi: 2 dakika COVID-19 (korona virüs) salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmî Gazete’de İcra...
DEVAMI
Covıd-19 Salgını İle İş Dünyası Video Konferans Toplantıları Ve Bulut Hizmetleri Bakımından Veri Güvenliği
Mart 20, 2020

Covıd-19 Salgını İle İş Dünyası Video Konferans Toplantıları Ve Bulut Hizmetleri Bakımından Veri Güvenliği

Coronavirus (Covid-19), Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 4 dakika COVID-19, bilinen adıyla korona virüsü 2019 yılı Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde ilk kez görülmesinden bu yana dünya...
DEVAMI
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliklere İlişkin
Ocak 4, 2020

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliklere İlişkin

Regülasyon
Okunma Süresi: 7 dakika I. GENEL OLARAK 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını,...
DEVAMI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verbis Sistemi
Ekim 10, 2018

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verbis Sistemi

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 2 dakika 1. Genel Olarak VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi) veri sorumlularının Sicile başvuru ve Sicille ilgili diğer işlemlerde kullanacakları internet üzerinden...
DEVAMI
@