Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Avukatlar

Eren Can Ersoy

Avukat
+90 212 217 12 55 eren.ersoy@kilinclaw.com.tr

Eğitim

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLM
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro Kaydı

İstanbul Barosu

Dil

Türkçe, İngilizce

Eren Can Ersoy, Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ta Avukat olarak görev almaktadır. Başta ticaret ve şirketler hukuku olmak üzere çeşitli hukuki alanlarda tecrübeye sahiptir.

Eren, anonim ve limited şirketlerde şirket kuruluşu, şube açılışı, genel kurullar, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, yönetim kurulu kararları, iç yönergeler, birleşme ve devralmalar, tasfiye ve müvekkillerin istediği diğer işlemler konusunda uzmanlığa sahiptir.

Ayrıca, şirketler ve iş hukuku konularında danışmanlık yapmakta ve yeniden yapılandırma ve ortak girişim işlemlerinin koordinasyonu ve uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Müvekkillerini tüm ulusal mahkemelerde temsil etmektedir. Duruşmaların yürütülmesi, strateji geliştirilmesi ve uzlaşma müzakereleri de dahil olmak üzere tüm yasal süreçlerde hukuki hizmet sağlamaktadır.

Eren, yasal stajını deniz ticaret hukukuyla ilgilenen saygın bir büroda tamamlamıştır.

Deneyim

  • Şirketler hukukuna dair yeniden yapılanmalara, şirket kuruluşlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, ticari devirlere, hisse devirlerine ve kurumsal yönetim ve bakım kurallarına ilişkin uluslararası ve yerli müvekkillere tavsiyelerde bulunmaktadır.
  • Hukuki durum tespiti (due-diligence) projeleri yürütmekte ve alanında ilgili belgeleri düzenlemekte, müvekkiller için durum tespit raporları hazırlamaktadır. Hukuki konularda, yeni yasal düzenlemelere ilişkin ve yeni yatırım kararları ile ilgili bilgi notları hazırlayarak müvekkillere yol göstermektedir.
  • Satın alma sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, dağıtım anlaşmaları, kira sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri ve hizmet seviyesi sözleşmeleri, gayrimenkul satış sözleşmeleri, inşaat ve kira sözleşmeleri gibi çeşitli alanlarda sözleşme hazırlama, müzakere etme ve sona erdirme süreçlerinde avukatlık hizmeti vermektedir.
  • Duruşmalarda, arabuluculuk ve uzlaşma görüşmelerinde, ihtiyati tedbirlere ilişkin başvuru ve itirazlarda, dava stratejisinin geliştirilmesinde müvekkilleri temsil etmekte, dava dilekçelerinin hazırlanması ve düzenlenmesini sağlamaktadır
  • Organik gübre, tarım ve stok yetiştirme sektörlerinde faaliyet gösteren özel bir firmayı, ilgili bakanlıklar ve diğer devlet kurumları önünde yatırım teşvik süreçleri de dahil olmak üzere tüm yasal ve idari ihtiyaçlar açısından temsil etmektedir.
  • Doğalgaz boru hattı sektöründe faaliyet gösteren bir müvekkile iş hukuku davalarının dilekçelerinin hazırlanması, dava takibi ve müvekkil temsili dışında ek protokoller ve güncel yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarına ilişkin avukatlık hizmetleri sunmaktadır. 
  • Su dağıtım, hijyen ve enerji teknolojileri ve hizmetleri konusunda dünya çapında lider olan bir şirketler grubunu, şirketler hukuku ile ilgili konular yanında hem ceza hukuku hem de özel hukuk alanındaki marka davalarında temsil etmektedir.
@