Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Avukatlar

Gülenay Çapkınoğlu Kavcar

Avukat
+90 212 217 12 55 gulenay.capkinoglu@kilinclaw.com.tr

Eğitim

İstanbul Bilgi University, Hukuk Fakültesi, LLM
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro Kaydı

İstanbul

Dil

Türkçe, İngilizce

Gülenay Çapkınoğlu Kavcar, Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ta Avukat olarak görev almaktadır. Şirketler ve Ticaret Hukuku ile Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında deneyim sahibidir.

Gülenay, marka, patent, tasarım tescillerini de kapsayan fikri mülkiyet hukuku, sözleşmeler hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, rekabet hukuku alanlarının yanı sıra kamu ilişkileri süreçleri, havacılık hukuku ile uyuşmazlık çözümü ve tahkim alanlarında tecrübe sahibidir.

Yerli ve yabancı müvekkillerine, Türkiye’de şirket kuruluşu, yabancı yatırımlar kapsamında yurt dışı merkezli şirketlerin Türkiye’de şubelerinin açılması, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi, birleşme ve devralma süreçleri, hisse devirleri, sermaye artışı ve azaltımı, iç yönergelerin tanzimi gibi şirketler hukuku bağlamında danışmanlık yapmakta ve müvekkillerini tüm ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektedir. Ayrıca Due Diligence, hukuki durum tespiti ve hukuki risk yönetimi projelerinde deneyim sahibidir.

Gülenay, Ekonomi Hukuku/ Business Law alanında Yüksek Lisansını tamamlamış olup; yüksek lisans tezini “Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmelerinde Ortak Gider” konusunda yazmıştır. Bu tez, kitap haline getirilerek, sektör ilgililerinin istifadelerine sunulmuştur.

Deneyim

Taşımacılık sektörüne katkı sağlayan saygın bir uluslararası teknoloji şirketini tüm hukuki ihtiyaçları çerçevesinde temsil etmekte ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda kamu ilişkileri süreçleri, anlaşmalar, yasal süreçler ve düzenlemeler hakkında da tavsiyelerde bulunmaktadır.
Uluslararası özel bir enerji şirketleri grubuna şirketler hukuku, uyuşmazlık çözümleri, rekabet hukuku ve yasal düzenlemelere ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurullar, yönetim kurulu kararları, şube açılışı, sermaye artırılması-azaltılması, iç yönergeler ve imza sirkülerinin hazırlanmasında, düzenlenmesinde tecrübe sahibi olan Gülenay, havacılıkla ilgili hususlara ilişkin Ankara ve İstanbul’da kamu kurumlarıyla idari süreçlerin yürütülmesine ilişkin süreçlerde ve anlaşma yapılmasında görev almaktadır.
Doğal gaz boru hattı sektöründe faaliyet gösteren bir özel şirket için iş hukuku ile ticari davaları ve hizmet ile satın alma sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmakta, sözleşmelerin ve ek protokollerin hazırlanması ve revize edilmesi dışında, güncel yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır.
Yabancı bir gayrimenkul geliştirme şirketinin gayrimenkul projeleri kapsamında ihalelere katılmakta, çeşitli illerdeki alışveriş merkezleri ve projelere ilişkin gayrimenkul satış sözleşmeleri, hizmet satın alma sözleşmeleri, ticari sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması hususlarında hizmet sunmaktadır.
Türkiye’nin önde gelen havacılık işletmecilerinden birine devralmalar, finansal hizmetler, yasal düzenlemeler ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.
Türkiye’nin önde gelen şeker fabrikalarından birine, ticaret hukuku, SPK, borçlar hukuku ve sözleşmeler süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
Gülenay, yerli ve yabancı tüm müvekkillerine, Türkiye’de ve Uluslararası alanda marka, patent ve tasarımların tescili hususunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ve WIPO nezdinde hizmetler sunmaktadır.
@