Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Ekibimiz

Gülenay Kavcar

Kıdemli Avukat
+90 212 217 12 55 gulenay.capkinoglu@kilinclaw.com.tr

Eğitim

İstanbul Bilgi University, Hukuk Fakültesi, LLM
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro Kaydı

İstanbul

Dil

Türkçe, İngilizce

Gülenay Çapkınoğlu Kavcar, Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ta Kıdemli Avukat olarak görev almakta olup, aynı zamanda büronun Şirketler ve Dernekler Hukuku; Uyum, Regülasyon ve Kamu İlişkileri ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Departmanları’nı yönetmektedir.

Şirketler hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Uyum ve Regülasyon alanlarında uzmanlaşmış olan Gülenay, müvekkillerine ayrıca birleşme ve devralma hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası anlaşmalar ile birleşme ya da ortaklık kurulması amacıyla hisse alım ve devirlerine ilişkin işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte şirket kuruluşları, şirket yönetim ve genel kurul süreçlerinin yürütülmesi, şirketler nezdinde kurumsal korporatif yapının oluşturulması ile dernekler hukuku bağlamında yetkinliğe sahip olup; Due-Diligince ve Hukuki Risk Yönetimi konularında tecrübe sahibidir.

Şirketler hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Uyum ve Regülasyon alanlarında uzmanlaşmış olan Gülenay, yerli ve yabancı müvekkillerine ayrıca Türkiye’de şirket kuruluşu, yabancı yatırımlar kapsamında yurt dışı merkezli şirketlerin Türkiye’de şubelerinin açılması, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi, birleşme ve devralma hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası anlaşmalar ile birleşme ya da ortaklık kurulması amacıyla hisse alım ve devirlerinin gerçekleştirilmesi, sermaye artışı ve azaltımı, iç yönergelerin tanzimine ilişkin işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunulması konularında hukuki destek sağlamakta ve müvekkillerini tüm ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektedir. Gülenay ayrıca Due Diligence, Hukuki Durum Tespiti ve Hukuki Risk Yönetimi projelerinde deneyim sahibidir.

Gülenay, Ekonomi Hukuku/ Business Law alanında Yüksek Lisansını tamamlamış olup; yüksek lisans tezini “Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmelerinde Ortak Gider” konusunda yazmıştır. Bu tez, kitap haline getirilerek, sektör ilgilileri için satışa sunulmuştur.

Deneyim

 • Şirketlere ve kuruluşlara yerel piyasalarda yapılacak yatırımlarına dair hukuki destek sunmaktadır.
 • Müvekkillere şirketlerin birleşme ve devralmaları ile ilgili olarak strateji kurulmasından uygulamaya kadar tüm süreç boyunca hukuki tavsiyelerde bulunmaktadır.
 • Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarından biri olan portföy yönetim şirketinin SPK’ya tabi Fonlarına yatırım süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta, hisse devirleri, sermaye artışları, SPK’ya tabi yükümlülükler, hissedarlık yapılarının kurulması ve bu kapsamda ilgili tüm yatırım sürecinin yürütülmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmaktadır.
 • Türkiye’nin önde gelen şeker fabrikalarından birine, ticaret hukuku, SPK, borçlar hukuku ve sözleşmeler süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Şirketlerin işletilmesine ilişkin konularda danışmanlık yapmaktadır.
 • Şirketlerin, yöneticilerinin ve çalışanlarının hukuki temsilciliğini yapmakta ve şirketlerin günlük hukuki sorunlarına ilişkin hukuki tavsiyelerde bulunmaktadır.
 • Ticaret, gayrimenkul, fikri mülkiyet (telif hakları, ticari marka, patentler, ticari sırlar dahil) gibi çeşitli alanlardaki davalara, lisanslandırma ve distribütörlük hususlarına ilişkin küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere ve şirketlere hukuki danışmanlık vermekte, gerekli sözleşmeleri hazırlamaktadır.
 • Markanın ve ürünlerin taklit edilmesinden ve benzeri haklardan kaynaklanan haksız rekabete ilişkin hususlarda danışmanlık yapmaktadır.
 • Yerli ve yabancı müvekkillerine, Türkiye’de ve Uluslararası alanda marka, patent ve tasarımların tescili hususunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ve WIPO nezdinde hizmetler sunmaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılacak izin ve başvuru süreçlerini yönetmekte, ihalelerde şirketi temsil etmekte, fabrika alım-satımı, şirket kuruluşu ve benzeri işlemlerde danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • Yatırımlara ilişkin esaslı unsurları teşkil eden due-diligence ve devralmalarla bağlantılı geçiş süreçlerinin yönetimi ve hissedarlık sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi, rehin sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanması müzakere ve imza edilmesi hususlarında aktif görev almakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • Müvekkillerinin günlük ve aylık olarak regülasyon, mevzuata uyum ve uygunluk süreçlerinde güncel gelişmeleri takip etmekte, risk analizleri raporları ve günlük ve aylık bültenleri hazırlamaktadır.

Publications

Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı
Mart 26, 2020

Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı

Corporate Law
I. GİRİŞ Öncelikle belirtmek gerekir ki, anonim şirketlerde önemli miktarda şirket varlığının toptan satışına ilişkin olarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret...
DEVAMI
196 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgilendirme
Mart 25, 2020

196 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgilendirme

Coronavirus (Covid-19), Regulation
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 196 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), Türkiye Büyük Millet Meclisi...
DEVAMI
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
Mart 23, 2020

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi

Coronavirus (Covid-19), M&A & Corporate
I. GİRİŞ Genel kurul, anonim şirketler bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) öngörülen iki zorunlu organdan biri olup, şirket...
DEVAMI
Hesap Verebilir Ve Şeffaf Bir Yapının Gereği Olarak Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Ve İnceleme Hakları
Mart 20, 2020

Hesap Verebilir Ve Şeffaf Bir Yapının Gereği Olarak Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Ve İnceleme Hakları

Corporate Law
Bilgi alma hakkı anonim şirketlerde hesap verebilir ve şeffaf bir yapının kurulmasına yardımcı olur. Anonim şirketlerde bilgi alma ve inceleme...
DEVAMI
Kurumsal Şirket Yapılarında Bir Gereklilik Olarak Anonim Ve Limited Şirketler Nezdinde Yönetimin Ve Temsil İlzam Yetkisinin Devri
Mart 2, 2020

Kurumsal Şirket Yapılarında Bir Gereklilik Olarak Anonim Ve Limited Şirketler Nezdinde Yönetimin Ve Temsil İlzam Yetkisinin Devri

Corporate Law
A. ANONİM ŞİRKETLER I. YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ HAKKINDA 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 365. maddesi gereğince anonim...
DEVAMI
Yurtdışı Merkezli Şirketlerin Türkiye’deki Şubelerinin Kapanış – Tasfiye İşlemleri Hakkında Bilgi Notu
Ocak 28, 2020

Yurtdışı Merkezli Şirketlerin Türkiye’deki Şubelerinin Kapanış – Tasfiye İşlemleri Hakkında Bilgi Notu

Corporate Law
Bu bilgi notu, yurtdışı merkezli şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin kapanışına ilişkin olarak; tasfiyeye giriş işlemleri ve tasfiye sonunda gerçekleştirilmesi gereken süreçler...
DEVAMI
Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği (II-28.1) Hakkında Makale
Ocak 17, 2020

Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği (II-28.1) Hakkında Makale

Corporate Law
Bu makalenin konusu 10.01.2020 Tarihli ve 31004 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan ve mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal...
DEVAMI
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Üzerine Bilgilendirme
Ocak 3, 2020

32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Üzerine Bilgilendirme

Regulation
Değerli Müvekkillerimiz ve İş Ortaklarımız; İşbu Bilgi Notu ile, 31.12.2019 tarihli ve 30995 5. Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe...
DEVAMI
Temsil Yetkisi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçları Nedeniyle Sorumlulukları
Ekim 16, 2019

Temsil Yetkisi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçları Nedeniyle Sorumlulukları

Regulation
ANAYASA MAHKEMESİNİN 2015/11192 BAŞVURU NUMARALI VE 30.05.2019 KARAR TARİHLİ EROL KESGİN BAŞVURUSU’NA İLİŞKİN KARARI IŞIĞINDA;TEMSİL YETKİSİ BULUNMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN...
DEVAMI
PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.1)
Ekim 8, 2019

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.1)

Capital Markets
Değerli Müvekkillerimiz ve İş Ortaklarımız; Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de...
DEVAMI
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK
Mart 14, 2019

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

Regulation
12.03.2019 TARİH VE 30712 SAYILI RESMÎ GAZETE İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNAN YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...
DEVAMI
Türkiye: Uluslararası Alanda Marka Tescili
Şubat 27, 2019

Türkiye: Uluslararası Alanda Marka Tescili

IP Law
Sürekli olarak bir değişim ve gelişim içerisinde olan hizmet sektöründe, öncü firmaların mal ve hizmetlerini uluslararası alanda sunmak ve pazarlamak ihtiyacı her geçen artış göstermektedir. Bu gelişmeler ışığında ulusal sınırların ortadan kalkması ile birlikte fikri ve sınai hakların da uluslararası alanda tanınma ve korunması gündeme gelmiş bulunmaktadır.
DEVAMI
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Yönelik Olarak Düzenlenen 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında
Haziran 5, 2018

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Yönelik Olarak Düzenlenen 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında

Articles, M&A & Corporate
  A.      GENEL OLARAK Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’na göre “anonim şirket” türündeki şirketlerden hangilerinin bağımsız denetime...
DEVAMI
@