Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Ekibimiz

Mert Sönmüş

Avukat
+90 212 217 12 55 mert.sonmus@kilinclaw.com.tr

Eğitim

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro Kaydı

İstanbul

Dil

Türkçe, İngilizce

Mert Sönmüş, Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ta avukattır ve çeşitli alanlarda tecrübe sahibi olmuştur.

Mert Sönmüş, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kılınç Hukuk & Danışmanlık bünyesinde yasal stajına başlamış olup İstanbul Barosu’na kabul edilmesi ile birlikte ofisimiz bünyesinde avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yasal stajı boyunca Dava&Uyuşmazlık Çözümü, Şirketler ve Vatandaşlık&Göç departmanlarında muhtelif sürelerde çalışma imkanı bulmuştur. Ayrıca, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarına ilişkin danışmanlık sürecine ilişkin çeşitli organizasyonlarda yer almıştır.

Uzmanlaşma çalışmaları sürdürdüğü ana alanlar arasında ticaret hukuku, dernekler hukuku, kişisel verilerin korunması, göçmenlik hukuku ve gayrimenkul hukuku yer almaktadır. Mert ayrıca İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarında da tecrübe sahibidir.

DENEYİM:

  • İcra ve İflas Hukuku kapsamında, alacağın tahsili amacıyla icra takiplerinin hazırlanması, menkul ve gayrimenkul malların haczedilerek paraya çevrilmesinin temini ve takibin sonuçlandırılması, İcra Mahkemeleri ve Genel Mahkemeler nezdinde açılan itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarının takibi ile
  • İş Hukuku kapsamında, işçilik alacakları, işe iade, iş kazaları ve tazminat, sigorta hizmet tespiti davalarını takibi; iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, iş akdinin feshi ve ihtarname keşide edilmesi hususlarında çalışma imkanı bulmuştur.
  • Ürün ve Hizmet satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi ile işbu sözleşmeler kapsamında ürün ve hizmetin tedarik ve ifa edilmesine ilişkin tüm operasyonel süreçlerin takibi, şirketlerin ve derneklerin olağan ve olağanüstü genel kurulları ile ana sözleşme ve tüzüklerinin hazırlanması ve revize edilmesi, niyet mektubu, hissedarlık sözleşmesi ve hisse devir sözleşmesinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, birleşme ve devralmalara ilişkin due diligence süreçlerinde yer alması hususlarında deneyim kazanmıştır.
  • Yabancıların ikamet ve çalışma izinlerinin alınması, uzatma başvurularının takibi, Türk vatandaşlığının istisnai olarak elde edinilmesi kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Yabancı müvekkillerin Türkiye’de gayrimenkul edinimi ile gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapması suretiyle istisnai vatandaşlık elde edinimi ile ilgili gayrimenkullere ilişkin hukuki due diligence süreçlerinin yönetilmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Publications

Torba Kanun ile İhdas Edilen “Değerli Konut Vergisi” Nedir?
Aralık 20, 2019

Torba Kanun ile İhdas Edilen “Değerli Konut Vergisi” Nedir?

Real Estate Law
A. AMAÇ VE KAPSAM İşbu makale; 7.12.2019 tarihli ve 7194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı...
DEVAMI
@