Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Ekibimiz

Seray Özsoy

Partner / Danışman
+90 212 217 12 55 seray.ozsoy@kilinclaw.com.tr

Eğitim

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro Kaydı

İzmir

Dil

Türkçe, İngilizce

Seray Özsoy, Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ta Ortak / Danışman olarak görev almakta ve aynı zamanda büronun;

 • Sermaye Piyasaları Departmanı,
 • Rekabet Hukuku Departmanı,
 • M&A Departmanı ve
 • Proje Departmanını

yönetmektedir.

Ağırlıklı olarak ticaret ve şirketler hukuku, sermaye piyasaları, hukuki uyuşmazlık çözümleri ve proje & finans alanlarında uzmanlaşmış olan Seray Özsoy, ayrıca birleşme ve devralmalar ile rekabet hukuku alanlarında da gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projeler ile geniş bir deneyime sahiptir.

Müvekkilleri ticaret, enerji, inşaat, gayrimenkul, finans, yatırım ve sermaye piyasaları alanları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan yerli ve yabancı menşeili gerçek ve tüzel kişiler, holding şirketleri ile sektörel alanlarda uzmanlaşmış çeşitli şirket yapılarından oluşmaktadır.

Seray Özsoy müvekkillerine, ilgili departmanları dahilinde ulusal ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakla birlikte başta hissedarlar (“SHA”) ve hisse satın alma (“SPA”) sözleşmeleri olmak üzere ilgili sektör ile bağlı olarak ticari alım satım, rehin, leasing, distribütörlük, tedarik, franchise, eser ve yönetim sözleşmelerinin yanı sıra farklı alanlardaki hukuki ilişkiye dair tipik ve a-tipik sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yönetilmesine ilişki hukuki deneyime sahiptir. 

Deneyim

 • Enerji, inşaat, gıda, spor ve sağlık alanlarında faaliyette bulunan şirketlere sektörel bazda karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklarda dava ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamıştır.
 • Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinden birinin pay sahibi olduğu şirketlerin, ilgili kurumlardaki izin süreçlerinin takibi, sponsorluk anlaşmalarının hazırlanması, ortaklık nevilerinin tür değiştirmesi, halka açık şirketlerinin genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan yasal takibatlarına ilişkin dava ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermiştir.
 • İskele yapı ve inşaat alanında sektörün önde gelen şirketler grubunun Türkiye Cumhuriyeti iştiraklerinin faaliyette bulunduğu projelere ve şirketin ticari işlemlerine ilişkin ilgili departmanları nezdinde danışmanlık hizmetleri sağlamıştır.
 • Havacılık alanında faaliyette bulunan yabancı menşeili şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti’nde iştiraklerinin kurulmasına ilişkin şirket kurulum işlemleri sağlayarak, ilgili hava araçlarının yurt dışından satın alınması ve Türkiye Cumhuriyeti’nde işletilmesine ilişkin ilgili kurum ve kuruşlar nezdinde tüm izin ve onay süreçlerini takip ederek, gerekli dokümantasyonun hazırlanmasını sağlamıştır.
 • Denizcilik alanında iştigal edecek ve acentelik niteliğini haiz olacak şekilde şirket yapısının oluşturulmasını sağlamış ve şirketin operasyonel sürecine geçmesine ilişkin gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmuştur.
 • Şirketlere ve kuruluşlara yerel piyasalarda yapılacak yatırımlarına dair hukuki destek sunarak, alışveriş merkezleri, kompleks yaşam, ticari ve konut alanlarını içerir yapıların başlangıç sürecinde ilgili projelerinin tamamlandığı operasyonel süreçlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmuştur.
 • Temizlik ve hijyen alanlarında sektörde önde gelen şirketlerin sahip olduğu marka haklarının ihlal edilmesi, ürünlerin taklit edilmesi ve benzeri ihlallerden kaynaklanan haksız rekabete ilişkin hususlarda hukuki ve dava danışmanlığı hizmetleri sunmuştur.
 • Şirketlerin günlük operasyonel süreçlerinde, faaliyetlerin işletilmesine ilişkin konularda danışmanlık yapmıştır.
 • Şirketlerin, yöneticilerinin ve çalışanlarının hukuki temsilciliğini yapmış ve şirketlerin günlük hukuki sorunlarına ilişkin hukuki tavsiyelerde bulunmuştur.
 • Müvekkillere şirketlerin birleşme ve devralmaları ile ilgili süreçlerinde, başlangıç aşamasından gerekli hukuki stratejinin ve ortaklık yapısının kurulmasından uygulamaya kadar olan kapanış süreci dahil tüm süreç boyunca gerekli izin ve başvuru süreçlerini yöneterek, ilgili dokümantasyonların hazırlanması ve taraf mutabakatlarının sağlanmasında etkin rol oynamıştır. Bu kapsamda gerekli hukuki tavsiyelerde bulunarak gerekli hukuki raporlamaları yapmıştır.
 • Turizm ve tekstil alanında kompleks yapıların satın alınması ve birden fazla ortaklı yapıya sahip yatırım projelerinin yönetilmesini sağlamıştır.
 • Ticaret, gayrimenkul, fikri mülkiyet (telif hakları, ticari marka, patentler, ticari sırlar dahil) gibi çeşitli alanlardaki davalara, lisanslandırma ve distribütörlük hususlarına ilişkin küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamıştır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılacak izin ve başvuru süreçlerini yönetmiş, ihalelerde isteklileri ve teklif sahiplerini temsil ederek, gerekli ihale dokümantasyonunu hazırlamış, fabrika, kaynak veya varlık/asset alım-satımı projelerinde M&A hukuki danışmanı olarak hizmet sunmuştur.
 • Müvekkillerine bayileri, çalışanları, müşterileri ve iş ortaklarıyla aralarında ortaya çıkan günlük operasyonel sorunlara ilişkin hukuki destek vermiş, organizasyon şemalarının oluşturulmasına ve holding şirketlerine bağlı ortak komitelerin kurulmasına ilişkin olarak hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamıştır.

Publications

Portföy Yönetim Şirketleri’nin Uyum Süreçleri
Ekim 31, 2019

Portföy Yönetim Şirketleri’nin Uyum Süreçleri

Capital Markets
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN KVKK, III-62.2 NO.LU TEBLİĞ, VII-128.9 NO.LU TEBLİĞ, SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİBİ UYGULAMALARI VE FATCA – CRS ULUSLARARASI...
DEVAMI
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Hakkında
Mayıs 20, 2019

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Hakkında

Regulation, Energy Law
I. GİRİŞ İşbu Bilgi Notu, 10.05.2019 Tarihli ve 30770 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Karar’a ilişkin olarak tanzim...
DEVAMI
@