Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2020

Mayıs 2020

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ, ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DİĞER BAZI ÖNEMLİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 311 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) 27 Mayıs 2020 Tarihli ve 31137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması ve istisnanın sınırı,
  • İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna,
  • Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi,
  • Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi,
  • Gelir vergisi tarifesi,
  • Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi,
  • Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna,
  • İcra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması

hususlarında ve dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirme konusunda açıklamalara yer verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@