Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19
Nisan 2021

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile lisans sahibi tüzel kişilerin, başvuru formunda beyan edilen temsil ve ilzama yetkili kişilerin değişmesi halinde, yeni belirlenen yetkili kişileri gösterir sicil tasdiknamesinin ve/veya vekaletnamenin aslı veya onaylı suretini Kuruma 10 (on) on gün içinde sunacağına dair düzenleme yapıldı. Ayrıca Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerin Lisans Başvurusunda Sunmaları Gereken Bilgi ve Belgeler başlıklı düzenleme uyarınca;

  • Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,
  • Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretlerinin

sunulmasına ilişkin husus düzenlendi.

SAYAÇ MALZEME BEDELLERİNİN BELİRLENMESİNE VE BEDELLERİN SONRAKİ YILLARDA GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN 7185 SAYILI KURUL KARARI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve Karar No: 10186, 10189 Sayılı Kararları 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

  • 10189 sayılı Karar ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu toplantısında Sayaç malzeme bedellerinin belirlenmesine ve bedellerin sonraki yıllarda güncellenmesine ilişkin 7185 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@