Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2020

Ocak 2020

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA 2020 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI BELİRLENDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 2020 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi1.088.997
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi1.088.997
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi1.088.997
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi1.742.398
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi1.960.197
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi2.178.000
16 ncı maddenin sekizinci fıkrası866
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@