Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2020

Mayıs 2020

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Mayıs 2020 Tarihli ve 31127 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 

  • Yönetmeliğin “Önlisans başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 15. Maddesinin 6. Fıkrasının (b) bendi değişiklikle; daha önce sadece başvuru sahibinden değerlendirme için istenebilen belgelerin, başvuru sahibinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan da istenebileceği hükme bağlandı.

 

  • “Pay devirleri” başlıklı 57. maddenin 2. fıkrası kapsamında; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ya da onay verilen veya onaya tabi olmayan ortaklık yapısı değişiklikleri kapsamında yapılması gereken lisans tadil başvurularının; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ortaklık yapısı değişiklikleri için değişikliğin gerçekleştiği takvim yılı içinde, diğerleri için ilgili hükümde belirlenen sürelerin bittiği takvim yılı içinde başvuru yapılması halinde tadil bedeli üç kat, sonraki her bir takvim yılı için ilave bir kat olarak uygulanacak.

 

  • “Önlisansın tadil edilmesi” başlıklı 18. maddesinin dokuzuncu fıkrasının (d) bendi ile “Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması” başlıklı 24. maddenin on birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan 10 MWm ibareleri 10 MW olarak değişti.

 

  • Yönetmeliğin “Lisans bedelleri” başlıklı 43. maddesinde yapılan değişiklikler ile de gerekli sürelerde yapılmayan işlemler için ek tadil ve lisans bedeli uygulanacağı hükümleri getirildi.

 

  • Yönetmeliğin “Dolaylı pay sahipliği” başlıklı 51. Maddesinin 1. Fıkrasında “Lisans sahibi veya lisans başvurusunda bulunmuş bir tüzel kişiyi kontrol eden gerçek veya tüzel kişilerden her birinin, o tüzel kişilikte yüzde yüz oranında dolaylı paya sahip olduğu kabul edilir” hükmünü getiren (c) bendi yürürlükten kaldırıldı.

 

  • Yönetmelikteki “Birleşme ve bölünme” başlıklı 59. Maddenin 10. Fıkrasında yapılan değişiklikle; birleşme veya bölünme işlemlerinin ardından herhangi bir yükümlülük öngörülecek olursa, eskisinin devamı mahiyetinde lisans yenileme işleminin tamamlanması için lisans alma bedelinin ödenmesi ön koşul olarak vurgulandı. Mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunda ise onay işlemi, Kurul’un iptal kararına gerek olmaksızın, süre sonunda kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@