Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2020

Haziran 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

Okunma Süresi: 3 dakika

EPDK, BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİNİ REVİZE ETTİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.06.2020 tarihli ve 9401 sayılı Kararı 20 Haziran 2020 tarihli ve 31161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile; birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti 2020 yılı Haziran ayı için 134,36 TL/MWh olarak belirlendi.

 

 

ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VE LİSANSLAR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURULARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.06.2020 tarihli ve 9392, 9393, 9394, 9395, 9397 sayılı Kararları 25 Haziran 2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • 9392 sayılı Kurul Kararıile “Elektrik Piyasasında Önlisans ve Lisanslar Konu üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlendi.

Karar ile;

 • Düzenleme ile santrallerin bulunduğu sahalarda yapılacak yenilenebilir enerji tesisleri ile yeni yatırım ve istihdam olanakları artırılacaktır. Diğer kaynaklardan elektrik üreten şirketler aynı santral sahası içinde kendi güneş enerjisi santrallerini de kurabilecektir. Böylelikle güneş panellerinin yaygınlaşması ve yerli panel üretiminin de artması beklenmektedir.
 • Özellikle tarım bölgelerinde kurulmuş olan jeotermal enerjiye dayalı santrallerde ise bölgedeki tarım artık ve atıkları kullanılarak hem söz konusu atıkların bertaraf edilmesi hem de elektrik üretiminin artırılması amacıyla biyokütleye dayalı yardımcı kaynak üniteleri kurulabilecektir. Ayrıca kömür ve doğalgaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı santral sahalarında da güneş veya biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının birlikte kullanılmasına imkan sağlanacaktır.
 • Yeni metodoloji çerçevesinde elektrik santral sahaları, enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenecek olup, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının önüne geçilecektir. Atıl kalan -yüzlerce dönümlük- alanlar elektrik üretiminin bir parçası haline gelecektir.
 • Düzenlemeyle, önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek santral sahaları rüzgar, güneş, hidroelektrik, termik, biyokütle, jeotermal, nükleer enerji kaynakları ayrı ayrı değerlendirilebilecektir.
 • Kurulacak tesisin arazisinin büyüklüğü kaynak ve teknoloji tipine göre değişiklik gösterecektir. EPDK, belirlediği kriterlere göre yapacağı incelemenin ardından, yatırımcının sahasının metodolojiye uygun hale getirilmesini sağlayacaktır. Böylece, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının, satın alma veya kiralama yoluyla mülkiyet ya da kullanım hakkı elde edilmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca tarım alanları bakımından ortaya çıkan ihtilaflar da ortadan kaldırılmış olacaktır.
 • EPDK söz konusu düzenlemeyle santral sahalarının belirlenmesinde bir kontrol mekanizması oluşturacaktır. Böylece ihtiyaca göre belirlenecek sahalarda yatırımcının fazla maliyete katlanmasının da önüne geçilecektir.
 • 9393 sayılı Kurul Kararıile; Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvuruları ilişkin Usul ve Esasların EK-3, EK-4 ve EK-5 listelerinde değişiklik yapıldı.
 • 9394 sayılı Kurul Kararıile; elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere verilecek önlisans süreleri ile bu tüzel kişilerin üretim lisanslarına derç edilecek inşaat sürelerinin belirlenmesi amacıyla “Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri”ne ilişkin olarak uygulanacak sürelerde birtakım değişiklikler yapıldı.
 • 9395 sayılı Kurul Kararıile; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerin önlisans veya üretim lisanslarına derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami elektrik üretim miktarı hesaplamasında değişiklik yapıldı. Karar ile;
 • Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen yıllık azami üretim miktarının kabul edilmesine, ancak fiili üretimin bu değerden fazla gerçekleşmesi halinde gerçekleşen miktar veya ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarının akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi kaydıyla ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarındaki kapasite faktörüne karşılık gelen üretim miktarının kabul edilmesine,
 • Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri hariç yenilenebilir enerji kaynaklarına davalı üretim tesislerinde; belirtilen üretim miktarının kabul edilmesine, ancak fiili üretimin bu değerden fazla gerçekleşmesi halinde gerçekleşen miktar veya ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarının akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi kaydıyla ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarındaki kapasite faktörüne karşılık gelen üretim miktarının kabul edilmesine,
 • Birden çok kaynaklı üretim tesisleri için verilen önlisans veya üretim lisanslarına ya da mevcut önlisans veya üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamındaki tadil işlemlerinde söz konusu önlisans veya lisanslara derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde; ana kaynağa ilişkin tabloda yer alan ilgili kapasite faktörü karşılığı olan üretim miktarının kabul edilmesine, ancak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde fiili üretimin lisansa derç edilen değerlerden farklı gerçekleşmesi halinde ve talep üzerine, gerçekleşen üretim miktarının yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı olarak derç edilmesine,

karar verildi.

 • 9397 sayılı Kurul Kararıile; önlisans ve üretim lisansı başvurularında sağlanması gereken sermaye yükümlülüğünün hesaplanması ile Kuruma sunulacak teminat tutarlarının belirlenmesinde kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarlarının, asgari sermaye tutarının, teminat tutarının hesaplanmasına yönelik değişiklikler yapıldı.

 

İZMİR DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ’NİN İKİNCİ TARİFE UYGULAMA DÖNEMİ PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE YÖNELİK SİSTEM KULLANIM BEDELİ ÜST SINIRLARI REVİZE EDİLDİ.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2020 Tarihli ve 9410, 9411, 9412, 9413 Sayılı Kararları 27 Haziran 2020 tarihli 31168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

9397 sayılı Kurul Kararı ile; DAG/509-30/093 numaralı lisans sahibi İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik sistem kullanım bedeli üst sınırları revize edildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@