Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2020

Temmuz 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

Okunma Süresi: 3 dakika
 • ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

 

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) TARAFINDAN UYGULANACAK AKTİF ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ TARİFESİ BELİRLENDİ.

Karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30.06.2020 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında, 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

 • Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 13,2000 kr/kWh uygulanmasına,
 • Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29,0000 kr/kWh uygulanmasına, karar verildi.

 

DÜŞÜK TÜKETİMLİ TÜKETİCİLERE UYGULANACAK TARİFE TABLOLARI ONAYLANDI.

Karar ile; EPDK’nın, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçemeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak tarife tabloları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylandı.

 

BİRTAKIM TARİFE VE TABLOLAR GÜNCELLENDİ.

 

 • 9422 No’lu Karar ile Beklenen Uzlaştırma Dönemi Üretim/ Tüketim Miktarından Sapma Miktarı ile Üretim Planından Sapmaya İlişkin Tutarın Hesaplanmasında Kullanılacak Fiyatın Belirlenmesine Dair Katsayının Belirlenmesi Hakkında Karar kabul edildi.

 

 • 9430 No’lu Karar ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatına İlişkin Kurul Kararında değişiklik yapılmasına karar verildi. Yapılan Değişiklik uyarınca Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu ve Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu güncellendi.

 

 • 9433 No’lu Karar ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi‘nin 2020 yılı sistem kullanım ve sistem işletim gelir tavanları revize edildi.

 

 • 9434 No’lu Karar ile; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulanacak iletim sistemi kullanım ve sistem işletim tarifeleri revize edildi.

 

EPDK, YEŞİL TARİFE İLE İLGİLİ İKİ KARAR ONAYLADI.

 • 9467 Karar No’lu Kurul kararı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla kurul tarafından belirlenecek tarifeye yeşil tarife denilecektir. Yeşil tarife, ilgili tüketicinin yeşil tarifeyi seçmesi durumunda tarife tablolarında yer alan birim fiyatlar üzerinden uygulanacaktır. Tüketici yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacaktır. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecektir. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla 2 kez yapılacaktır.

 

 • 9468 Karar No’lu Kurul kararı ile görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil tarifeyi seçen tüketicilere EPDK tarafından onaylanan 01.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilgili tablonun uygulanmasına karar verildi.  Buna göre, iletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat (kWh) başına yeşil enerji bedeli 69,9749 kuruş olacaktır.
 • Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji ve dağıtım bedeli, toplam olarak, orta gerilim çift terimli tek zamanlıda sanayide 79,2546, ticarethanede 84,4371, meskenlerde 84,2997, tarımsal sulamada 81,8856, aydınlatmada 83,8555 kuruş, tek terimli tek zamanlıda sanayide 80,2251, ticarethanede 88,2251, meskenlerde 87,6623, tarımsal sulamada 84,8050, aydınlatmada 87,2898, alçak gerilim tek terimli tek zamanlıda sanayide 85,8341, ticarethanede 91,4675, meskenlerde 90,9954, tarımsal sulamada 87,6350, aydınlatmada 90,5601 olacaktır.
 • Yeşil enerji tarifesi normal elektrik tarifesinden %20,8 ile %64,6 arasında değişen oranlarda daha pahalı tespit edildi.
 • Alçak gerilim tek terimlide şehit aileleri ve muharip malul gaziler ile genel aydınlatma tarifeleri yeşil enerji tarifesi dışında tutuldu.

 

01.08.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN UZLAŞTIRMA HESAPLARININ AYRI AYRI YAPILABİLMESİNİ TEMİNEN ÜÇ FARKLI KATEGORİ OLARAK KAYIT EDİLMESİ İÇİN KATEGORİLER BELİRLENDİ.

Karar ile; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca 01.08.2020 tarihinden itibaren görevli tedarik şirketlerinin uzlaştırma hesaplarının ayrı ayrı yapılabilmesini teminen üç farklı kategori olarak kayıt edilmesi için kategoriler belirlendi. Bu doğrultuda EPDK tarafından konuya ilişkin yayımlanmış olan 4209 sayılı ve 27.12.2012 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@