Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2020

Mart 2020

GEMİLER İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Yönetmelik ile Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’nin Geçici 3. maddesinde yapılan değişiklikle; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin (SOLAS) İdarelerin korunaklı alanlarda yapılacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşulu ile muafiyetler tanıyabilmesine ilişkin kuralına uygun olarak, yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK) tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranmayacağı, bu yolcu gemileri arasında YK tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan İdare tarafından ilave gerekler isteneceği düzenlendi.

Ayrıca yukarıda belirtilen yolcu gemilerinin 24.03.2020 tarihinden itibaren 3 yıl sonra YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zorunda olacağı ve Ege Denizi’ndeki adalara yapılacak seferlerde 24.03.2020 tarihi ve sonrasında yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş veya düzenlenecek yolcu gemilerinden ise YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranacağı ve bu gemiler klaslı olarak çalışmaya devam edeceği düzenlenerek; Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan yolcu gemilerinin belgelendirmeleri talep halinde İdare tarafından yapılacağı belirtildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@