Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2020

Ağustos 2020

GÜMRÜK MEVZUATI ALANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 1 dakika

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN YETKİLERİ VE SEÇİLMELERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ NİTELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ağustos 2020 tarihli 31210 sayılı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarının değerlendirilmesinde sınavdan başarılı olmak için değerlendirme notu 60 puandan 70 puana çıkartıldı.
  • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin gümrük işlemleri ile ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu edilecek işlemle sınırlı olmak kaydıyla ilgili firmadan bilgi ve belge isteyebileceği düzenlendi.
  • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları kapsamında ise; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri stajyer çalıştıramayacak ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri yanlarında çalıştırdıkları gümrük müşavir yardımcılarının hukuki ve mali sorumluklarını taşıyacaktır.
  • Gümrük müşavir yardımcıları yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olacaktır.
  • Gümrük müşavir yardımcıları yapmaları gereken işleri başkalarına yaptıramayacak. Bu şekilde işlem yapan gümrük müşavir yardımcıları bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamayacaklardır.
  • İlave olarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip olması gereken niteliklerde de önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre son 7 yıl içerisinde Kanunun geçici 6’ncı maddesi uyarınca geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almış olmak şeklinde düzenlendi.
  • Yapılan düzenlemede en önemli değişiklik ise yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgelerinin sürelerine ilişkin olarak gerçekleştirildi. Buna göre; Yetki belgesinin süresi iki yıl olarak belirlendi. Bu süre altmış beş sınırına göre düzenlendi.
  • Düzenlenen izin yetki belgelerine ilişkin olarak iki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almamış olan yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için iki yıllık süre ilk defasında üç yıl olarak uygulanacak. Üç yıllık dönemde de herhangi bir disiplin cezası alınmaması durumunda yeni düzenlenecek belgenin süresi bir yıl artırılacak. Buna göre düzenlenecek belgenin süresi dört yılı geçmeyecektir.
  • Bakanlık tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesinin altında hizmet veren ve uyarıya rağmen buna devam eden yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri 12 ay süre ile geri alınacaktır.
  • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bizzat yapmaları gereken işleri başkalarına yaptırması durumunda yetki belgeleri süresiz olarak geri alınacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@