Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2021

Ocak 2021

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

VERİ SORUMLULARI TARAFINDAN KENDİLERİNE BİLDİRİLEN İLETİŞİM BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞUNU TEYİT EDECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI ADINA GEREKLİ İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLERİN ALINMASI HUSUSUNDA İLKE KARARI ALINDI.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22/12/2020 tarihli ve 2020/966 sayılı Kararı 15 Ocak 2021 tarihli 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kurul Kararı ile veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura vb. belgelerin gönderilmesinin önlenmesini teminen veri sorumluları tarafından kendilerine bildirilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit edecek mekanizmaların oluşturulması adına gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması hususunda İlke Kararı alındı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@