Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2021

Ağustos 2021

MADEN MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

ALÜMİNYUM, BAKIR, ÇİNKO, DEMİR, KROM VE KURŞUN İÇİN BELİRLENEN DEVLET HAKKI ORANLARININ %25 ARTIRIMLI OLARAK UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ.

3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesi Kapsamında Yer Alan IV. Grup (c) Bendi Madenlerden Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Krom ve Kurşun İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4384) 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında yer alan IV. Grup (c) bendi madenlerden alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen Devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi.

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.
 • Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden yapılacak iş ve işlemlere ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler Genel Müdürlükçe internet sayfasında ilan edilecektir.
 • Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden işlem yapacak kişiler, Genel Müdürlükçe ilan edilen standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişikliklere uygun olarak işlem yapmakla yükümlü kılındı.
 • İşlem yetkilisi tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılacak taleplerin ve beyanların, elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla, elektronik otomasyon yazılımları bünyesindeki uygulama menüleri aracılığıyla ve belirlenmiş olan işlem adımları takip edilerek yapılması zorunludur. Beyanlar için hazırlanmış olan elektronik otomasyon yazılım menüleri olmasına rağmen dilekçe, e-dilekçe, resmî yazı, KEP, UETS, elektronik posta, yardım masası, posta ve benzeri farklı bir yöntem tercih edilerek Genel Müdürlüğe iletilen beyanlar hakkında işlem yapılmaz.
 • İşlem yetkilisi tarafından, ilgili mevzuat kapsamındaki teknik belgeler, elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulacaktır.
 • Tabii kaynaklara ilişkin her türlü müracaat ve tabii kaynak sahalarına ilişkin çevrim içi ihale veya fiili ihale işlemlerinin elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla yapılması zorunludur.
 • Maden sevkiyatlarında elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla üretilen e-sevk fişi kullanılması zorunlu kılı Elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla düzenlenmeyen sevk fişleri geçersiz sayılacaktır.
 • İlgili mevzuat kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirilecek ödeme işlemleri, gün başı ve gün sonu zaman aralığında gerçekleştirilecektir. Geçen günün sonu ile başlayacak günün başı arasındaki ödeme işlemleri başlayacak günde gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir. Ödenmesi gereken tüm mali yükümlülüklerin kanuni ödeme süresi içerisinde, kurumsal tahsilat sistemi vasıtasıyla ödenmesi zorunludur, kurumsal tahsilat sistemi haricinde yapılacak ödeme işlemleri yapılmamış sayılacaktır.
 • Elektronik otomasyon yazılımları üzerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması zorunludur. Kişiler, kendi adlarına münferiden veya müştereken işlem yapacak diğer kişilere elektronik otomasyon yazılımları üzerinde güvenli elektronik imza veya noter onaylı belgeler ile yetki verdiklerini Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
 • Elektronik otomasyon yazılımlarına e-Devlet Kapısı, https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden erişim sağlanabilecektir.
 • Maden ruhsat sahiplerinde mevcut bulunan fiziki sevk fişlerinden kullanılmayanların Genel Müdürlük tarafından belirlenen yöntemler ile Genel Müdürlüğe iade edilmesi zorunludur.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@