Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2020

Aralık 2020

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

PETROL PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANI 2021 YILI İÇİN %9,11 (DOKUZ VİRGÜL ON BİR) ORANINDA ARTIRILARAK YENİDEN BELİRLENDİ.

 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 12 Aralık 2020 tarihli 31332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; Petrol Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş olan idari para cezalarının oranı 2021 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlendi.

 

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile dağıtıcıların motorine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizel harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan biodizel miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınacak.

Mevcut düzenlemeye göre dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, hacimde en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunluğu bulunuyor.

Ayrıca bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası, bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine engel teşkil etmeyecek. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü, 2020 ve 2021 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilecek.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@