Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2020

Temmuz 2020

TİCARET ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİLERİNİN İMZA BEYANNAMESİ ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Tebliğ uyarınca; yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilmektedir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi zorunlu hale getirildi.

 

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI DÜZENLENDİ.

 

 

Tebliğ ile;

  • Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı % 19’dan % 22’ye çıkarıldı.
  • 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı %15’ten %18’e çıkarıldı.

 

Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için yeniden düzenlendi.

Kredi büyüme oranları bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak kaldıraç oranı belirtilen aralıklarda bulunan bankaların yabancı para yükümlülükleri için yeniden düzenlendi.

 

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@