Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2020

Şubat 2020

VADELİ ELEKTRİK PİYASASI (“VEP”) İŞLETİM USUL VE ESASLARI KABUL EDİLMİŞTİR

Okunma Süresi: < 1 dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2019 Tarihli ve 8965-2 Sayılı Kararı 2 Şubat 2020 Tarihli ve 31027 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile Vadeli Elektrik Piyasası (“VEP”) İşletim Usul ve Esasları kabul edilmiştir. Kabul edilen Usul ve Esasların amacı, vadeli elektrik kontratlarının Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin hususları düzenlemek olup;  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Piyasa İşletmecisinin, merkezi uzlaştırma kuruluşunun ve piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasasına dair hak ve yükümlülüklerine, vadeli elektrik piyasasında gerçekleştirilen işlemlere, kayıt ve uzlaştırma işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bu karar ile kabul edilmiş olan Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları 1/12/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@