Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2020

#12

Okunma Süresi: < 1 dakika KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNELERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER BELİRLENDİ. Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB) 11 Eylül 2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile; Karayolu dışında kullanılan hareketli…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika HARİCİ GÜÇ KAYNAKLARININ PİYASAYA ARZINA VE/VEYA HİZMETE SUNULMASINA İİŞKİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ BELİRLENDİ. Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5) 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ ile; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika KREDİ KARTI KULLANIM LİMİTİ TESPİTİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2020 tarihli 31255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik ile bankalar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya…

DEVAMI

Okunma Süresi: 7 dakika ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ, DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİ, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE SUNULAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİN HACZEDİLEMEYECEĞİ VE ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULAMAYACAĞI DÜZENLENDİ. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik ile; Gerekli görüldüğünde, teminat…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika İŞVERENİN İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 EYLÜL 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 (İKİ) AY DAHA UZATILMASINA KARAR VERİLDİ. 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930) 4 Eylül 2020 tarihli ve 31234…

DEVAMI
@