Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Kasım 2019

#2

Okunma Süresi: < 1 dakika 22 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8934 Sayılı Kararı 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup; Karar kapsamında piyasaya arz edilmek üzere stok izleme sistemi kapsamında izlenen tanklarda yer alan akaryakıtların kalite ve miktarına ilişkin aykırılıkların belirlenebilmesi amacıyla ulusal marker ölçümünün…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 23 Kasım 2019 tarih ve 30957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/11/2019 Tarihli ve 8943 Sayılı Kararı uyarınca 2020 yılına mahsus olmak üzere yeni Gaz Yılı için yapılacak kapasite rezervasyonları 17 Aralık’a kadar Taşıyıcı’ya sunulabilecek olup başvurunun olumlu değerlendirilmesi üzerine ise STS’nin imzalanması için 4 günlük süre…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 27 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği ile deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumluluklar düzenlenmiştir. Yönetmelik; Türkiye’nin deniz yetki alanları ve içsularında, Türk veya yabancı bayraklı gemilerin dâhil olduğu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 27 Kasım tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 09 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 27 Kasım 2019 yürürlüğe girmiştir. İşbu Yönetmelik kapsamında eklenen hüküm ile zarar niteliğindeki alacaklar hesabında borçluların temerrüdü…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 27 Kasım tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/1), 27.11.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşbu Tebliğ ile işyeri açma ve çalışma ruhsat başvurularında talep edilebilecek belgelere ilişkin esaslar, başvuruların değerlendirilmesi, turizm yatırımı belgesi taleplerinin değerlendirilmesi, özel tesis turizm işletmesi belgesi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/144, K: 2019/72 Sayılı Kararı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaşmasını izleyen beşinci gün sonunda tebliğ edilmiş sayılmasının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygun olduğuna karar vermiştir.    

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 7 Kasım 2019 tarihli teklif ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nunda yapılacak değişiklik ile tüketiciden teknik olmayan kayıp kaçak maliyetleri ile sayaç okuma maliyetlerinin alınmaması, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ise elektrik tesliminde tüketiciler için %1 oranında vergi uygulanması öngörülmektedir.   Kanun teklifi için bağlantıya tıklayınız.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 6 Kasım 2019 tarihli teklif ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na eklenecek hüküm ile;“Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin tarımsal üretimi, Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı en az 50 büyükbaş ve ya küçükbaş hayvana sahip olanların hayvancılıkla ilgili her türlü faaliyetinde kullanılmak üzere yapılan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 11 Kasım tarihli kanun teklifi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na yapılacak ekleme ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ve en az 1 dekar büyüklüğünde araziye sahip çiftçilerin zirai üretimde kullandığı 2710.19.43.00.11 Gümrük Tarif İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralı motorinden vergi alınmaması öngörülmüştür.   Kanun teklifi için bağlantıya tıklayınız.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’nun önünde bulunan ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda değişiklik öngören teklifler şu şekildedir: 11 Kasım 2019 tarihli teklif ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nın 1. maddesine eklenecek hükümler ile Türk vatandaşı olabilmek için yeterli düzeyle Türkçe konuşabilmek ve Milli Eğitim Bakanlığı veya Bakanlık izinli kurslardan mezun olmak…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 18 Kasım 2019 tarihli teklif ile İş Kanunu’nda düzenlenen yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine aykırılıktan kaynaklanan tazminatlar için zamanaşımı süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması amaçlanmaktadır.   Kanun teklifi için bağlantıya tıklayınız.

DEVAMI
@