Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21

Okunma Süresi: 2 dakika ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI. Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.Yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmesi, numara taşıma başvurusu, işletmeci değişikliği başvurusu, nitelikli elektronik…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAYLARI VEYA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI, ADAY SAĞLIK RAPORLARI VE DURUM BİLDİRİR SAĞLIK KURULU RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile özel güvenlik görevlisi adayları veya özel…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI. Çevre Denetimi Yönetmeliği 12 Haziran 2021 tarihli 31509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlere gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin niteliklerine, ihlallerin tespitine ve idari yaptırım uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. AMBALAJ ATIKLARININ…

DEVAMI

Okunma Süresi: 11 dakika FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN OTOMATİK DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ. 21/4/2017 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin, 30/10/2017 Tarihli ve 2017/10969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28 inci Maddesinin Altıncı…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika İCRA VE İFLAS İLE SAİR MEVZUAT KAPSAMINDA BİR TAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 7327 İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19 Haziran 2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre aşağıdaki kanunlarda birtakım değişiklikler yapıldı. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 492 sayılı Harçlar…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika İHALELERE KATILACAK ADAY VEYA İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 20 Haziran 2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda sıra ile belirtilen yönetmelikler kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca ihalelere katılacak aday veya istekliler tarafından sunulması gereken bilgi ve belgeler ile şartname eklerinde ve başlamış…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİR TAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI. COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2021/8 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, 01.07.2021 tarihi itibarıyla…

DEVAMI
@