Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2019

#3

11 Aralık 2019 Tarihli ve 30975 Sayılı Resmi Gazete’de  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8959/1-174 Sayılı Kararları ilan edilmiştir. Konu Karar için herhangi bir yürürlük tarihi belirtilmemekle birlikte, aşağıda belirtilen dağıtım bedelleri belirtilmiştir. Bu doğrultuda; İTOB Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi…

DEVAMI

07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 109) 07 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Karar ile kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları…

DEVAMI

13 Aralık 2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Değişikli ile; doğal gaz sertifika sahiplerince dağıtım şirketlerinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, müdahale akabinde müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da…

DEVAMI

14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8982 Sayılı Kararı 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. EPDK tarafından verilen kararda; Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinin 5. ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (“ŞİD”) ‘ın 22. maddeleri uyarınca…

DEVAMI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8981 Sayılı Kararı 17 Aralık 2019 tarihli ve 30981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar uyarınca; Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Esaslar”) kapsamında 2020 Gaz yılı için yapılması gereken talep çağrılarına ilişkin olarak birtakım kararlar almıştır….

DEVAMI

17 Aralık 2019 tarihli ve 30981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/61)17 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ’de; Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına…

DEVAMI

18 Aralık 2019 Tarihli ve 30982 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Değişiklik ile; Maden İşleri Genel Müdürlüğü (“MİGEM”) ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) ibareleri getirilmiştir. Ek olarak, aynı fıkranın…

DEVAMI

20 Aralık 2019 Tarihli ve 30984 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15) 20 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen…

DEVAMI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8994 Sayılı Kararı 24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar için herhangi bir yürürlük tarihi belirtilmiş olmamakla birlikte, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına…

DEVAMI

24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8996 Sayılı Kararı 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konu karar ile; doğal gaz piyasasında 2020 yılı boyunca uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak; 2015 yılı boyunca uygulanmak üzere alınan ve…

DEVAMI

24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 9006 Sayılı Kararı 24 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konu Karar’da; Dağıtım Lisans Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın kabul edilmesine karar…

DEVAMI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9019, 9021, 9101 ve 9102 Sayılı Kararları 28 Aralık 2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu doğrultuda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9019 sayılı kararı ile; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 25. Maddesinde yapılan değişiklikle 2020 yılı için serbest…

DEVAMI
@