Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Bankacılık & Finansal Hizmetler

Bankaların ve finansal şirketlerin, kurulmaları itibarıyla kişilerle, şirketlerle ve kamu otoriteleriyle olan ilişkileri ile ilgili danışmanlık sunulması, ilgili sözleşmelerin mevzuat uyarınca hazırlanması, çalışmaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nezdinde yapılacak her türlü iş ve işlem ile ilgili hukuki destek sunulması ve işlemler üzerinde devletçe yapılacak denetimlere ilişkin hukuki destek sunulması hizmetleri bu başlık altında toplanmaktadır.

@