Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Antitröst / Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve düzenli bir biçimde uygulanmasını, şirketler arasındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı nitelikte olabilecek davranışların denetlenmesini ve yasaklanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşmaktadır.

Küresel şirketler, rekabet sistemleri ve küresel antitröst politikaları ve aynı zamanda dava ve düzenleyici stratejiler konularında Ofisimizden danışmanlık hizmeti almaktadır. Müvekkillerimiz arasında dünyanın önde gelen şirketleri ve finansal kurumları bulunmaktadır.

Antitröst ve rekabet hukukunda uzman avukatlardan oluşan ekibimiz hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve şirket birleşme ve devralmaları kapsamındaki Rekabet Kurumu izin süreçleri, karteller ve hakim durumun kötüye kullanılması / tekelleşme, rekabet hukuku uyuşmazlıkları çerçevesindeki yargısal süreçler ve tazminat, ilgili mevzuata uyum ve danışmanlık, sektör düzenlemeleri ve pazar araştırmaları, kamu tedariki ve rekabetçi teklif verme ve devlet desteği konularında ulusal ve uluslararası müvekkillerini temsil etmektedir.

 

@