Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Enerji Hukuku

Yenilenebilir enerji haricindeki başlıca enerji kaynakları;  petrol ve petrol ürünleri, kömür ve doğal gazdır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) enerji piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise bağlı kuruluşlar ve kamu kurumları ile birlikte, enerji politikalarından sorumludur.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, yoğun tecrübesi ile enerji hukuku alanında müvekkillerine EPDK düzenlemelerinden doğabilecek sorunlarda, ticari işlemler, proje geliştirme, ruhsatlandırma ve her türlü izinlerin alınmasında, enerji projelerinin ve şirketlerinin devralınmasında, elektriğin toptan veya perakende alımı-satımı ve transferine ilişkin sözleşmelerin hazırlanmasında, enerji nakil uyuşmazlıklarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

@