Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet

Fikri mülkiyet hukuku kapsamında müvekkillerin fikri ve sınai haklarından en etkin biçimde istifade edebilmeleri ve bu haklarını koruyabilmeleri için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık müvekkillerin marka ve patent başvurularında, tek satıcılık ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanmasına, yazılım lisanslarının alınmasında, e-ticaret, internet güvenliği, verilerin korunması, ruhsatlandırma ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin hukuki sürecin takibini yapmakta, hukuki görüş ve destek vermektedir.

@