Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (“General Data Protection Regulation” / “GDPR”) düzenlemeleri paralelinde ülkemizde de 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) çerçevesinde müvekkillerine ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Kanun başta olmak üzere kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde müvekkillerinin Kanun’a uyum süreçlerinin tam ve eksiksiz olarak sağlanması amacıyla Kanun’a uyum projeleri gerçekleştirmekte ve kişisel veri işleme süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hukuki destek sunmaktadır.

Kanun’a uyum projeleri kapsamında; öncelikle müvekkillerin kişisel veri işleme hacimlerinin, işlenen veri kategorilerinin, yurtdışı/yurt içi aktarım durumlarının saptanması, müvekkil yetkilileri veya departmanları ile toplantı süreçlerinin yürütülmesi ve mevcut durum analiz raporlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Akabinde kişisel veri envanterlerinin hazırlanması, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve takibi, kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya imha prosedürlerinin yerine getirilmesi bakımından gerekli şirket politikaların oluşturulması ve gerekli tedbirlerin alınması, KVKK kapsamında müvekkiller tarafından 3. kişilerle akdedilen sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacıyla şirket içi farkındalık eğitimlerinin yerine getirilmesi hizmetleri uyum projesi dahilinde bir bütün halinde sunulmaktadır.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, kişisel verilerin korunması ile sınırlı olmaksızın, veri güvenliği ve bilişim sistemlerine ilişkin her türlü hukuki konuda müvekkillerine hizmet sunmakta, elektronik ortamda yapılan işlemlere ve veri güvenliğine ilişkin hukuki tedbirlerin alınması kapsamında müvekkillerine danışmanlık vermekte ve bilişim suçları alanında da müvekkillerden gelen talepler doğrultusunda yargılama süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Publications

İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Şekilde İşlenmesi ve Korunması
Ekim 21, 2020

İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Şekilde İşlenmesi ve Korunması

Data Protection
Okunma Süresi: 4 dakika ÖZET Kişisel verinin özünü oluşturan “kişilik hakkı”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair alt mevzuat yanında, Anayasa’nın...
DEVAMI
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İncelenmesi
Ekim 9, 2020

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İncelenmesi

Data Protection
Okunma Süresi: 5 dakika ÖZET Toplumlarda süregelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile doğru orantılı olarak bireyler ve tüzel kişiler arasındaki etkileşimin artmasıyla kişisel verilerin...
DEVAMI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verbis Sistemi
Ekim 10, 2018

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verbis Sistemi

Data Protection
Okunma Süresi: 2 dakika 1. Genel Olarak VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi) veri sorumlularının Sicile başvuru ve Sicille ilgili diğer işlemlerde kullanacakları internet üzerinden...
DEVAMI
@