Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Kişisel Verilerin Korunması

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen General Data Protection Regulation (“GDPR”)’a paralel olarak ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri işleyen tüm veri sorumlularına veri işleme ve aktarma süreçlerine ilişkin olarak yükümlülükler getirmektedir.Bu doğrultuda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyum çalışmaları kapsamında, alanında uzmanlaşmış ekibimiz tarafından aşağıdaki süreçler dahilinde müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

1. Hazırlık ve Mevcut Durum Analizi
2. Departman ve Proje Ekibi Yönlendirmeleri
3. Dokümantasyon ve Uygulama
4. Değişim ve Süreklilik

@