Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Birleşme & Devralma & Şirket İşlemleri

Şirket kuruluşları, ticari sözleşmelerin hazırlanması, ortak girişimlerin kurulması (JV), tasfiye işlemleri, iş hukuku, birleşme ve devralmalar konuları yoğun olarak faaliyet gösterilen alanlardandır.

Bunların yanında şirketleri ilgilendiren tüm sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, Türk mevzuatı ve uygulaması konularında hukuki mütalaaların hazırlanması ile ilgili konularda adli takiplerin gerçekleştirilmesi, şirket genel kurullarının toplanması, yönetim kurulu kararlarının yazılması ve imza sirküleri işlemlerinin tamamlanması, Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi, üretim, lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması  hususlarında da müvekkil şirketlere hukuki destek sağlanmaktadır.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine şirket kuruluş aşaması da dahil olmak üzere Türk Ticaret Kanunu kapsamında ve bağlı olarak şirketler, iş, vergi ve benzeri hukuk dallarına ilişkin her türlü konuda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

İş hayatının çeşitli alanlarında kullanılan her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ve uygulanması konusunda tecrübeye sahip olan Kılınç Hukuk ve Danışmanlık avukatları, ilgili sözleşmeler üzerinde müvekkillerinin menfaatleri doğrultusunda ve Türk Hukuku, yüksek yargı içtihatları ve uygulamalar dikkate alınarak çalışmaktadır.

Sözleşmelerin ihlali halinde doğacak uyuşmazlık durumlarında da başvurulacak mahkemeler ve tahkim heyetlerinde müvekkillerin ve şirketlerin temsili Kılınç Hukuk ve Danışmanlık tarafından sağlanmaktadır.

@