Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Deniz Ticaret Hukuku

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ın yoğun çalışma alanlarından biri olan deniz ticaret hukuku kapsamında müvekkillerine gemi kiralama-satış (MOA ve diğer ilgili belgelerin) sözleşmelerinin hazırlanmasında ve her türlü liman ve ilgili birimler nezdinde takip edilmesi, mücbir sebep riskleri, tahvil ihracı, navlun ve ölü navlun ya da ileri nakliye anlaşmaları ile ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlarken müvekkillerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu konusunda da hukuki  destek vermektedir. Güvensiz liman ve rıhtım iddiaları, kiracılar tarafından kira veya navlun ödenmemesi, akreditif anlaşmazlıklar, kargo anlaşmazlıkları ve sözleşme şartlarına uyulmaması hallerinde gemilerin arrest edilmesi hususları ile müşterek avarya ve çatma halleri de dahil olmak üzere donatanlara, P&I kulüplerine, gemi işletmeleri ve gemi acentelerine Kılınç Hukuk Danışmanlık tarafından hukuki destek sağlanmaktadır.

Deniz ticaret hukuku alanındaki tecrübeli ekibiyle liman işletmelerine de danışmanlık hizmeti veren Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, liman sahasında verilen hizmetlere ilişkin üçüncü kişilerle yapılan tüm sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi, işletmelere ait vinç, diğer araç ve ekipmanların yangın vb. nedenlerle zarar görmesi halinde sigorta ve üçüncü kişilere karşı hukuki süreçlerin takibi, konteynerlere meydana gelen hasarlara ilişkin davaların takibi, konteyner hizmetleri kapsamında akdedilen sözleşmelerin revize edilmesi, liman ve terminal işletmecilerine ilişkin yaptırılan sorumluluk ve all-risk poliçelerinin revize edilmesi ve görüş verilmesi ve liman işletmelerine ilişkin ilişkin ön izin, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, kullanma izni, kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi, geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgesi, iş yeri açma ve izin ruhsatı, özel güvenlik izin belgesi, Statement of Compliance of a Port Facility Sertifikası, Atık Kabul Tesisi Muafiyet Belgesi, ÇED gerekli değildir sertifikası, Gürültü Değerlendirmesinden Muafiyet Belgesi, İşletme Belgesi, Marka Yenileme Belgesi gibi tüm izinlere ilişkin belge ve dokümanların takibi, Bakanlık nezdinde ilgili izinlerin alınması ve yenilenmesi hususlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

@