Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, taşınmazların hukuki durumunu inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu konuda düzenlenmiş hukuk normları ise birçok istisnaları ve detayları barındırmaktadır.

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine, başta alım-satım işlemlerinin takibi dahil olmak üzere, her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, ecr-i misil davası , müdahalenin men-i davası , kira bedelinin tespiti davaları, ipotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları , izale-i şuyu davası, Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,  önalım davaları, tapu iptal ve tescil davaları, tapu kayıtlarındaki mevcut hataların düzeltilmesine ilişkin davalar, tahliye davalarında, , gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, alım-satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlemesi, ipotek ve rehin tesisi işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

@