Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Regülasyon ve Uyum

Kurumsal yönetim yapısı dahilinde, holdinglerin, özel kanunlar ile kurulmuş kuruluşların, anonim ve limited şirketlerin ve sair grup iştiraki bünyesinde faal tüzel kişiliklerin ticari hayatta gerçekleştireceği yatırımlar, atacağı adımlar ve yapılacak sözleşmeler ile verilecek taahhütler dahilinde uygulaması gereken pek çok yasal düzenleme mevcut bulunmaktadır. Regülasyon ve risklerin yönetimi yatırımların ve sözleşmelerin imza safhasından sona erme (closing) safhalarına kadar her aşamada uygulanmalıdır. Aksi durumda kurumlarca uygulanacak yaptırım ve cezalar ile karşı karşıya kalınması kuvvetle muhtemeldir.

Kılınç Hukuk & Danışmanlık olarak müvekkillerimize hukuki, proje finansmanı, operasyonel ve regülasyon kaynaklı risklerin doğru ve emniyetli bir şekilde yönetilmesi ve yön verilmesi için Regülasyon, Kamu İlişkileri ve Uyum Departmanımız ile tam donanımlı hizmetler sunmaktayız. Bu kapsamda Kılınç Hukuk ve Danışmanlık olarak;

  1. Resmî Gazete’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Gündemlerinin, Regülasyonların ve Yasal Düzenlemelerin Günlük Olarak Takip Edilerek Müvekkillerimizin Günlük ve Aylık Mevzuat Bültenleri ile Periyodik Olarak Bilgilendirilmesi,
  2. Tasarı ve Tekliflere Görüşlerin İletilmesi ile Kurumlar ile Müzakere Süreçlerinin Müvekkillerimiz Adına Gerçekleştirilmesi,
  3. EPDK, SPK, Rekabet Kurumu, TÜRKPATENT, BDDK, ilgili tüm Bakanlıklar ile Çeşitli Sektör Aktörlerinin İlan Ettiği Güncel Gelişmelerin, Kanun ve Mevzuat Taslaklarının Değerlendirilmesi ve bu bağlamda Bilgi Notlarının, Risk Analiz Raporlarının, Mevzuat Taslak Görüşlerinin Hazırlanması,

kapsamında hizmetler sunarak Müvekkillerimizin ve İş Ortaklarımızın değişen regülatif düzenlemelerine adaptasyonunun sağlanması ile risklere hazırlıklı olmaları açısından geniş bir yelpaze altında sağlam temeller oluşturmaktayız.

@