Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Antitröst / Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve düzenli bir biçimde uygulanmasını...
DAHA FAZLA BİLGİ

Bankacılık & Finansal Hizmetler

Bankaların ve finansal şirketlerin, kurulmaları itibarıyla kişilerle, şirketlerle ve kamu otoriteleriyle olan ilişkileri ile ilgili danışmanlık sunulması...
DAHA FAZLA BİLGİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki hızlı gelişmeler ve bunların yarattığı yeni ticari fırsatlar bu alanda yapılacak ticari faaliyetlerde...
DAHA FAZLA BİLGİ

Birleşme & Devralma & Şirket İşlemleri

Şirket kuruluşları, ticari sözleşmelerin hazırlanması, ortak girişimlerin kurulması (JV), tasfiye işlemleri, iş hukuku...
DAHA FAZLA BİLGİ

Deniz Ticaret Hukuku

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ın yoğun çalışma alanlarından biri olan deniz ticaret hukuku kapsamında müvekkillerine...
DAHA FAZLA BİLGİ

Dış Yatırımlar

Yabancıların Türkiye’de yapacağı her türlü yatırım ve girişim faaliyetinde, şirket kuruluşu, irtibat ofisleri kuruluşu, hissedarlık anlaşmaları...
DAHA FAZLA BİLGİ
Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji hukuku, yenilenebilir enerji ve yenilenemeyen enerjinin kullanımı ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır.
DAHA FAZLA BİLGİ

Fikri Mülkiyet

Fikri mülkiyet hukuku kapsamında müvekkillerin fikri ve sınai haklarından en etkin biçimde istifade edebilmeleri ve bu haklarını koruyabilmeleri...
DAHA FAZLA BİLGİ

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, taşınmazların hukuki durumunu inceleyen bir hukuk dalıdır.
DAHA FAZLA BİLGİ

Göçmenlik Hukuku

Göçmenlik hukuku alanında hem gerçek hem de tüzel kişi müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlayan Kılınç Hukuk & Danışmanlık...
DAHA FAZLA BİLGİ

Havacılık Hukuku

Havacılık hukuku kapsamında müvekkillere havacılık endüstrisini etkileyen tüm hukuki iş ve işlemlerin takibinde danışmanlık...
DAHA FAZLA BİLGİ

Kamu İlişkileri Danışmanlığı

Kamu İlişkileri Danışmanlığı, genel anlamda müvekkillerin mülki amirlikler, belediye teşkilatları ve diğer tüm...
DAHA FAZLA BİLGİ

Kişisel Verilerin Korunması

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen General Data Protection Regulation ("GDPR")'a paralel olarak ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren...
DAHA FAZLA BİLGİ

Özelleştirme İşlemleri

Müvekkillerin halka arz, blok hisse satışı, devlet kurumlarına yatırım yapma girişimleri gibi süreçlerinde danışmanlık...
DAHA FAZLA BİLGİ

Regülasyon ve Uyum

Kurumsal yönetim yapısı dahilinde, holdinglerin, özel kanunlar ile kurulmuş kuruluşların...
DAHA FAZLA BİLGİ

Sermaye Piyasası

Müvekkillerin halka arz, hisse ve borç senedi ihracı, kompleks  veya karma senetlerin ihracı, türev, ödünç ve repo işlemleri...
DAHA FAZLA BİLGİ

Uyuşmazlık Çözümü

Müvekkillerin yaşadıkları her türlü hukuki uyuşmazlığın kanuni yollardan çözümü için Kılınç Hukuk & Danışmanlık...
DAHA FAZLA BİLGİ
@